μάνι μάνι


μάνι μάνι
[мани мани] εκίρ. быстро.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.

Смотреть что такое "μάνι μάνι" в других словарях:

  • μάνι μάνι — επίρρ. πολύ γρήγορα, αμέσως («θα τά γράψω μάνι μάνι και θα τά ταχυδρομήσω»). [ΕΤΥΜΟΛ. Από την ιταλ. φρ. (di) mano (in) mano «από χέρι σε χέρι»] …   Dictionary of Greek

  • μάνι μάνι — (λ. ιταλ.), επίρρ. χρον., γρήγορα, αμέσως: Ήπιαμε έναν καφέ μάνι μάνι για να μη χάσουμε το τρένο …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • -μάνι — β συνθετικό ουσιαστικών που σημαίνει πλησμονή, ότι δηλ. αυτό που δηλώνεται από το α συνθετικό συνιστά πλήθος, μεγάλη ποσότητα (πρβλ. θέμι, λάσι, λό[γ]ι). Το β συνθετικό μάνι ανάγεται πιθ. στο λατ. manus με σημ. «πλήθος, όχλος».Σύνθετα με β… …   Dictionary of Greek

  • мания — 1) мания и, ж. 1. Болезненное психическое состояние с сосредоточением сознания и чувств на какой л. одной идее. Мания величия. Мания преследования. 2. перен. Сильное пристрастие к чему л. Она работала медицинской сестрой. Чистота была ее манией.… …   Малый академический словарь

  • χέρι — Το ακρότατο τμήμα του επάνω άκρου· ο σκελετός του αποτελείται από 27 οστά, 8 από τα οποία (ονομάζονται μικρά οστά του χ. ή καρπός), βρίσκονται διατεταγμένα σε δυο σειρές και συμμετέχουν από τη μια μεριά στην άρθρωση του καρπού, ενώ από την άλλη… …   Dictionary of Greek

  • ανηφορίζω — ισα, ισμένος, βαδίζω ανηφορικό δρόμο, γίνομαι ανηφορικός: Είδες, ανηφορίσαμε μάνι μάνι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • библиома́ния — и, ж. Чрезмерная страсть к собиранию книг. [От греч. βιβλιον книга и μανια страсть] …   Малый академический словарь

  • гигантома́ния — и, ж. Стремление к строительству, организации и т. п. чего л. в неоправданно крупных размерах, масштабах. Гигантомания в архитектуре. [От греч. γιγας, γιγαντος великан и μανια страсть, влечение] …   Малый академический словарь

  • графома́ния — и, ж. Болезненное пристрастие к писанию, сочинительству. [От греч. γραφω пишу и μανια страсть, влечение] …   Малый академический словарь

  • клептома́ния — и, ж. Непреодолимое болезненное стремление к воровству, связанное с некоторыми психическими заболеваниями. [От греч. κλεπτω ворую и μανια страсть] …   Малый академический словарь